Learning center

4 קורס ניהול איכות ורגולציה במכשור רפואי - מחזור

אנו שמחים לעדכן על פתיחת קורס מכשור רפואי - מחזור רביעי של הקורס בחודש הבא – 18.11.20

הקורס יתקיים בפארק מת"ם בחיפה בחמישה ימי רביעי עוקבים בחודשים
נובמבר, דצמבר 2020: 16/12 ,09/12 ,02/12 ,25/11 ,18/11

הקורס יתקיים על פי נהלי משרד הבריאות בתקופת קורונה,
בחלל גדול המאפשר ריחוק חברתי ושמירה על הכללים

לפרטים נוספים והרשמה
ניתן לפנות לאנה
anna@gsap.co.il

More

Coming up Soon!

Contact Us