Learning center

קורס - רגולציה, קליניקה ואיכות במכשור רפואי מחזור 4 - יוצא לדרך

>>> הקורס נדחה, מועד מדוייק יימסר בהמשך <<<
נושאי הקורס:

2 ימים מלאים - ניהול מערכת איכות וניהול סיכונים ISO 13485 , ISO 14971 , MDSAP
1 יום מלא- רגולציה של מכשור רפואי באירופה- MDR
1 יום מלא- רגולציה של מכשור רפואי בארה"ב - 21 CFR 8201
1 יום מלא- ניסויים קליניים במכשור רפואי

More

Coming up Soon!

Contact Us