המחלקה להשתלת מח עצם ב"הדסה" עברה בהצלחה את ביקורת ה-JACIE בליווי מומחי Gsap

אוגוסט 7, 2018

המחלקה להשתלת מח עצם ב"הדסה" עברה בהצלחה את ביקורת ה-JACIE בליווי מומחי Gsap

אוגוסט 7, 2018