קורס כיול מכשירי מדידה

 

Gsap פותחת קורס כיול מכשירי מדידה

קורס כיול מכשירי מדידה מיועד למנהלי אחזקה, מהנדסי וולידציה, טכנאי וולידציה, טכנאי בקרה, טכנאי כיול, עובדי מעבדות כיול, מהנדסי/עובדי איכות האחראים על פעילות הכיול.

מהרו להירשם lior@gsap.co.il

 

 קורס כיול מכשירי מדידה יתקיים במשך 3 ימים מלאים (עם אופציה ליום נוסף) וילמדו בו הנושאים הבאים:

 

יום הדרכה מס' 1 - יסודות מטרולוגיה וכיול מכשירי מדידה:

הגדרות בסיסיות בתורת המדידות (מטרולוגיה) וכיול, מאפייני מדידה וכיול, יחידות מדידה, אבות מידה ועקיבות מטרולוגית, מכשירי מדידה לסוגיהם, שיטות מדידה ומושגים עיקרים בתורת המדידות, שגיאות מדידה כולל דרכי התמודדות, מעבדות מוסמכות לתקן ISO/IEC 17025, אי ודאות המדידה/כיול, קביעת מסקנות הכיול, קביעת מרווחי כיול, הבנת דוחות כיול ותגי כיול.

 

:יום הדרכה מס' 2 - כיול מכשירים למדידת טמפרטורה

הגדרות בסיסיות בתחום מדידת טמפרטורה, יחידות מדידת טמפרטורה, סקלת טמפרטורה ITS-90, מדי חום זכוכית, מד חום דו מתכתי, רגשי טמפרטורה מסוגים שונים (TC, PRT, NTC), אמבטי כיול לסוגיהם, שיטות כיול רגשי טמפרטורה שונים, כיול בקרי טמפרטורה בהדמיה חשמלית, כיול אוגרי נתונים לטמפרטורה, כיול מדי חום ללא מגע (אינפרא אדום), כיול תא מבוקר טמפרטורה/תנור, כיול אינקובטור, כיול אוטוקלב, כיול אמבט מבוקר טמפרטורה, סקירת תקנים ומסמכי ייחוס בתחום מדידה וכיול טמפרטורה.

 

יום הדרכה מס' 3 - כיול מכשירים למדידת לחץ, כיול מכשירים למדידת לחות:

כיול מכשירים למדידת לחץ: הגדרות בסיסיות בתחום מדידת לחץ, יחידות מדידת לחץ, כיול מד לחץ מכני, כיול מתמר ומשדר לחץ, כיול מדי וואקום, סקירת ציוד אב לכיול מדי לחץ, כללי בטיחות במדידת לחץ, סקירת תקנים ומסמכי יחוס בתחום מדידה וכיול לחץ.

כיול מכשירים למדידת לחות: הגדרות בסיסיות בתחום מדידת לחות, הגדרת לחות יחסית, רוויה, נקודת טל, שיטות כיול מכשירים למדידת לחות לסוגיהם, סקירת ציוד אב לכיול מדי לחות, סקירת מסמכי יחוס בתחום מדידת לחות.

 

יום הדרכה מס' 4 (אופציונלי) - כיול מכשירים למדידת מסה, כיול מכשירים למדידת נפחים:

כיול מכשירים למדידת מסה: הגדרות בסיסיות בתחום מדידת מסה, משקולת כיול תקניות לסוגיהם (תקני כיול, שיטות כיול), הגדרות מסה, כח, משקל, עקרונות סיווג מכשירי שקילה לפי דרישות תקן OIML-R-76, שיטות כיול מכשירי שקילה לסוגיהם (אנליטיים, חצי אנליטיים, תעשייתיים), שיטות כיול מערכות שקילה אוטומטיות ומתקני שקילה, סקירת דרישות USP .hapter 41 & 1251

 

כיול מכשירים למדידת נפחים: הגדרות בסיסיות בתחום מדידת נפחים (פיפטורים, ביורטות), עקרון הפעלה וגורמי השפעה על ביצועי הפיפטור/ביורטה, שיטות כיול פיפטורים/ביורטות בהתאם לדרישות תקן ISO 8655, סקירת דרישות ציוד ותנאי סביבה, שיטות חישוב ערכי נפח ומציאת פקטור Z.

 

מרצה הקורס: אלכס אהרונוב- עצמאי במתן שירותי יעוץ והדרכה במטרולוגיה, כיול והבטחת איכות, בעל ניסיון למעלה מעשרים שנה במטרולוגיה יישומית וכיול מכשירי מדידה כולל ניסיון עשיר בהדרכות והרצאות. הקורס משלב חומר למידה תיאורטי והדגמת כיול מכשירים.

שעות הקורס: 9:00-16:00

עלות הקורס: 3,500 ש"ח + מע"מ (קורס על בסיס 3 ימים), יום נוסף אופציונאלי בתוספת של 900 ש"ח + מע"מ

הרישום לקורס הינה על בסיס מקום פנוי

Related Documents
Syllabus.pdf (327.7 Kb)